Bar / B-001

Art Deco 1920
Palisander, plátkové striebro

v 125 cm
š 110 cm
h 30 cm

2 800,- €

info

info@stillartdeco.com

Still Art Deco