Nočný stolík / KO-004

2 Nočné stolíky
Art Deco 1920
Pergamen, lak

v 76 cm
š 45 cm
h 38 cm

info

info@stillartdeco.com

Still Art Deco