Šesť stoličiek / ST-002

Art Deco 1920
Amboina, koža

v 93 cm

4200,- €

info

info@stillartdeco.com

Still Art Deco