Krajinka s hostincom / OB-004

Nemecko 18. st.
Olej na plátne

v 60 cm
š 79 cm

3000,- €

info

info@stillartdeco.com

Still Art Deco