Lovecký motív / OB-005

Nemecko okolo 1700
Olej na plátne

v 50 cm
š 80 cm

3900,- €

info

info@stillartdeco.com

Still Art Deco