Kozmetický stolík / K-002

Art Deco 1920
Pyramídový mahagón

v 130 cm
š 100 cm
h 45 cm

1 600,- €

info

info@stillartdeco.com

Still Art Deco